Disclaimer

CV D’r Ouwe Voesbalsjong neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

CV D’r Ouwe Voesbalsjong heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

De teksten, afbeeldingen en logo’s die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn eigendom van CV D’r Ouwe Voesbalsjong of in afstemming met de auteur geplaatst. Al deze mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CV D’r Ouwe Voesbalsjong op geen enkele manier worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hiertegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar webmaster@ouwevoesbalsjong.nl