Historie

De rijke historie van de carnavalsafdeling van voetbalvereniging RKTSV begint in 1959. Toen namelijk zag d’r Ouwe Voesbalsjong het levenslicht. De initiatiefnemers waren Frans Smeets en Herman Ingenhou. Samen met Wiel Hussaarts, Harry Simonis,Herman Eussen en Frans Smeets (alias Di Steffano) organiseerden zij de eerste carnavalsavond in 1960. 

Deze eerste carnavalsavond werd op zondag 21 februari 1960 gehouden in café De Postiljon aan de Schaesbergerstraat bij Herman en Rösje Eussen. De presentatie was in handen van Herman Ingenhou en tot eerste prins carnaval van RKTSV werd Ed Toussaint geproclameerd. Het eerste prinsen pak en de prinsen muts en cape werden beschikbaar gesteld door de ouders van Herman Eussen. De Raad van Elf werd gevormd door de spelers van het eerste elftal van RKTSV.

1e prins Ed Toussaint

In het tweede jaar ging men kienavonden organiseren, waarvan de opbrengst bestemd was voor de aanschaf van steken.

In 1962 werd de Raad van Elf officieel geïnstalleerd. Onder presidentschap van Wiel Feller bestond de eerste Raad van Elf uit: Wiel Hussaarts, Nöl Lataster, Leo Schreijen, Mathieu Bemelmans, Leo Coenjaerts, Frans Smeets, Piet Pelzer, Hub Hollanders, Harry Simonis en Arend Pol. Als hofnar fungeerde Hein Elsbergen en Margriet Pedriwiatij was tanzmariechen.

Eerste Raad van Elf met hofnar en tanzmariechen

De carnavalskappen werden overgenomen van carnavalsvereniging De Grensschiebere uit Lemiers en de leden van de Raad van Elf droegen een zwart kostuum met blauw-wit strikje en een papieren witte chrysant. Het narrenpak werd geleend van de carnavalsvereniging van de fanfare St. Callistus.

In 1963 werd voor de eerste maal de door de emailleur Walter van Hoorn vervaardigde orde van d’r Ouwe Voesbalsjong uitgereikt.

De carnavalsavond kende destijds al een zodanige grote belangstelling dat men na twee jaar besloot uit te wijken naar Os Hoes in de Schaesbergerstraat. Al snel bleek dat ook dit lokaal te klein was en daarom werd vanaf 1969 de carnavalsavond gehouden in het Verenigingsgebouw in de Callistusstraat. In datzelfde jaar werden voor de eerste keer nieuwe kappen aangeschaft. In deze jaren was er zelfs een aparte jury, bestaande uit enkele leden van de Raad van Elf, die een prijs toekende aan de bezoeker met het origineelste en mooiste carnavalskostuum.

In 1970 werd de eerste jubileumprins (1 x 11 jaar) geproclameerd in de persoon van Funs Moonen. President Wiel Feller moest in 1971 zijn functie neerleggen wegens drukke werkzaamheden. Hij werd als president opgevolgd door Leo Schreijen. Deze moest echter op zijn beurt in 1973 zijn functie neerleggen om gezondheidsredenen. Het presidentschap kwam toen in handen van Hub Bartels. In 1974 ging op initiatief van Hub Hollanders de zeer succesvolle Ballenactie van start.

Inmiddels was het Verenigingsgebouw in de Callistusstraat gesloopt en moest men in 1976 uitwijken naar het nieuwe gemeenschapshuis in de Schaesbergerstraat. Ron Eussen viel de eer te beurt om daar als eerste prins carnaval te worden geproclameerd.

In 1977 nam Leo Schreijen het presidentschap weer over van Hub Bartels en in datzelfde jaar werd ook voor de eerste keer een RKTSV-carnavals schlager met de titel “De neuij Kantien” uitgebracht door de Sjtaater Hofsänger onder leiding van Freek Mestrini, die ook de tekst- en muziekschrijver was van deze onvervalste meezinger.

In 1978 werd voor de eerste keer, en na later bleek de enige keer, de ere-kap uitgereikt aan Hub Hollanders. In datzelfde jaar overleed president Leo Schreijen en nam Pierre Schroeder het presidentschap over.

In 1980 trok voor de eerste keer op carnavalszondag de optocht van Kerkrade-West over Terwinselen. In de Dr. Ariënsstraat werd bij het woonhuis van de toenmalige president Pierre Schroeder door d’r Ouwe Voesbalsjong een defilé afgenomen en werd d’r tsog va Wes begroet met een groot doek met de tekst “Heij bejint d’r Sjtaat”.

1e optocht west over Terwinselen


In 1981 werd Bert Peels tot de tweede jubileumprins (2 x 11 jaar) geproclameerd. Ad van den Berg vierde in 1985 zijn 2 x 11 jarig jubileum (23 seizoenen) en Nico Mommers volgde in 1986 Pierre Schroeder op als president.

In december 1989 maakt de carnavalsvereniging het grootste dieptepunt mee in haar geschiedenis. Op 42 jarige leeftijd overleed namelijk president Nico Mommers en tot overmaat van ramp bedankten zich nog vier leden van de Raad van Elf. De carnavalsvereniging kende toen grote personele problemen en bovendien was er ook geen aftredende prins,daar de in 1989 tot prins carnaval geproclameerde John Muijen de vereniging had verlaten. Gelukkig kwam toch nog alles goed.

Het presidentschap kwam in handen van John Hollanders en daar zich enkele echte verenigingsmensen spontaan beschikbaar stelden om de Raad van Elf tijdens de carnavalsdagen tijdelijk uit de personele problemen te helpen, kon men desondanks toch nog terug zien op een geslaagd carnaval 1990. Deze zes tijdelijke leden van de Raad van Elf hadden het zo goed naar hun zin gehad, dat zij op carnavalsdinsdag allen besloten om definitief toe de treden tot de Raad van Elf.

Het jaar 1991 stond in het teken van twee opmerkelijke gebeurtenissen. Voor de eerste maal werd namelijk “d’r iere-orde van d’r Ouwe Voesbalsjong” uitgereikt en wel aan ere-voorzitter Frits Hanssen en veel carnavalsactiviteiten in Limburg werden afgelast in verband met de Golfoorlog.

In 1992 werd ter gelegenheid van het 3 x 11 jarig jubileum een jubileumboekje uitgegeven en Hans Gillessen werd geproclameerd tot de derde jubileumprins. In 1994 en 1995 werd “d’r iere-orde van d’r Ouwe Voesbalsjong” met bijbehorende oorkonde uitgereikt aan respectievelijk Arend Pol en Hub Hollanders vanwege hun grote verdiensten voor RKTSV.

In 1996 had de carnavalsvereniging een jubilaris in de persoon van Ad van den Berg. Hij was namelijk 3 x 11 jaar lid (34 seizoenen) van de Raad van Elf.In verband met dit jubileum en zijn 42 jarig lidmaatschap bij RKTSV werd ook hij gedecoreerd met “d’r iere-orde van d’r Ouwe Voesbalsjong”.

In 1997 werden er door de Kerkraadse tv-omroep TV Lokaal opnames gemaakt van de carnavalsavond, die in de week voor en tijdens de carnaval werden uitgezonden.

Het jaar 1998 gaat de boeken in als een historisch jaar voor de carnavalsvereniging. Want toen werd voor de eerste maal in de geschiedenis van de carnavalsvereniging een gehuwd lid van de vereniging tot prins carnaval uitgeroepen. Deze eer viel te beurt aan Marcel Hanssen.

1e getrouwde prins Marcel III

In het eerste carnavalsseizoen van het nieuwe millennium (jaar 2000) werden maar liefst 5 leden van de Raad van Elf gehuldigd ter gelegenheid van hun 1 x 11 jarig jubileum. Terwijl John Hollanders in dat jaar een dubbel jubileum had, hij was namelijk 2 x 11 jaar lid van de Raad van Elf waarvan 1 x 11 jaar als president.

De carnavalsavond van het jaar 2002 zullen velen niet snel vergeten. Vlak voor aanvang van deze avond moest het gemeenschapshuis namelijk geheel worden ontruimd, omdat de frituurpan in de keuken vlam had gevat met als gevolg een enorme rookontwikkeling. De brandweer rukte zelfs met groot materieel uit en de Schaesbergerstraat werd door de politie afgezet. De brandweer hoefde gelukkig niet in actie te komen en alleen maar met grote ventilatoren de rook te verdrijven, zodoende kon deze avond, weliswaar met een half uur vertraging, toch nog doorgaan.

In 2003 werd op uitbundige wijze het 4 x 11 jarig jubileum gevierd met een geweldige jubileumzitting en een drukbezochte jubileum- en prinsenreceptie.Guido Gering werd uitgeroepen tot vierde jubileumprins.

Jubileum prins Guido I

Tevens vierde Ton Debast zijn 2 x 11 en Chris van den Berg zijn 1 x 11 jarig lidmaatschap van de Raad van Elf. Tevens werd “d’r iere-orde van d’r Ouwe Voesbalsjong” met bijbehorende oorkonde uitgereikt aan een van de mede-oprichters van carnavalsvereniging “d’r Ouwe Voesbalsjong” namelijk Frans Smeets.

In 2005 werd voor de zesde maal “d’r iere-orde van d’r Ouwe Voesbalsjong” met bijbehorende oorkonde uitgereikt en wel aan voorzitter Andris Hanssen. Ad van den Berg werd in 2006 gehuldigd in verband met zijn 4 x 11 jarig lidmaatschap van de Raad van Elf. In 2007 vierde Paul Scholtes zijn 2 x 11 jarig lidmaatschap van de Raad van Elf en nam Ad van den Berg na maar liefst 45 jaar lidmaatschap op 77 jarige leeftijd afscheid van de Raad van Elf.

Tijdens de gouden carnavalsavond in 2009 kreeg de Raad van Elf nieuwe kappen aangeboden door het bestuur van RKTSV en werden Toon Hanssen en Rick Hensgens gehuldigd in verband met hun 1 x 11 jarig jubileum. Jos Gillessen vierde in 2010 zijn 2 x 11 jarig jubileum.

De 52e carnavalsavond in 2011 was een avond met een gouden rand. Tijdens deze avond werden maar liefst zes jubilarissen binnen de Raad van Elf gehuldigd. Hub Merx (1 x 11 jaar) en Jan Dikken, Wim Wetzels, Sjef Jongen en Andre van den Berg (2 x 11 jaar) kregen het jubileumspeldje uitgereikt. Daarnaast had president John Hollanders een dubbel jubileum. Naast zijn 3 x 11 jarig lidmaatschap van de Raad van Elf was hij tevens 2 x 11 jaar als president actief. Als blijk van waardering hiervoor werd aan John “d’r iere-orde van d’r Ouwe Voesbalsjong” met bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Op 29 maart 2011 overleed iere-orde drager Frans Smeets. Frans, die vanaf de oprichting 12 seizoenen deel had uitgemaakt van de Raad van Elf. Hij was een van de oprichters die aan de wieg van carnavalsvereniging d’r Ouwe Voesbalsjong heeft gestaan.

Op 21 februari 2014, toen de grote jubileumzitting van carnavalsvereniging “d’r Ouwe Voesbalsjong” over de bühne ging, was het exact 54 jaar geleden dat de eerste carnavalsavond van RKTSV werd gehouden. In dit jubileumjaar werden drie jubilarissen gehuldigd. Secretaris Ton Debast was 3 x 11 jaar lid en de oud-prinsen Dirk Bex en Patrick Gramsma waren beiden 1 x 11 jaar lid van de Raad van Elf.

In het jaar 2015 werd maar liefst aan tweepersonen “d’r iere-orde van d’r Ouwe Voesbalsjong” met bijbehorende oorkondeuitgereikt. Ton Debast kreeg deze onderscheiding voor het feit dat hij 3 x 11jaar secretaris van de Raad van Elf was en daarnaast bovendien 25 jaar lid vanhet dagelijks bestuur van RKTSV. Jan Dikken kreeg de iere-orde voor het meer dan 20 jaar lang maken van de opkomsten van de prinsen en nieuwe buhnes.

In 2017 werd Toon Hanssen en in 2018 Sjef Jongen benoemd tot Senator van d’r Ouwe Voesbalsjong. Paul Scholtes vierde in 2018 zijn 3 x 11 jarig lidmaatschap van de Raad van Elf.

In 2019 werd Wim Wetzels benoemd tot Senator.

In 2021 en 2022 werden alle carnavalsactiviteiten afgelast in verband met de COVID-19 pandemie, die de hele wereld in de greep hield. De in 2020 geproclameerde prins Leon I Hanssen gaat hiermee de geschiedenis in als de langst regerende prins van d’r Ouwe Voesbalsjong (1092 dagen).

In een tijdsbestek van anderhalf jaar moest d’r Ouwe Voesbalsjong afscheid nemen van drie leden. Op 11 september 2021 overleed plotseling penningmeester Jos Gillessen op 54 jarige leeftijd. Op 11 oktober 2022 overleed Senator Wim Wetzels op 81 jarige leeftijd en op 8 februari 2023, twee dagen voor de 62e carnavalsavond, overleed Sigi Klein op 61 jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan Sigi werd er aan het begin van de carnavalsavond een minuut stilte gehouden.

John Hollanders is momenteel met een lidmaatschap van 48 carnavalsseizoenen “Mister Ouwe Voesbalsjong”.