Joebielare 2022 en 2023

Vuur jrateleere os joebielare:

 

John Hollanders 4×11 joar mitjlied van d’r Road van Elf (joebielaar 2022)

D’r John woeët in 1977 als John I oes-jeróffe als 18e prins van d’r Ouwe Voesbalsjong. In 1979 koam heë in d’r Road van Elf en in 1990 noom heë ’t sjtöksje uvver van d’r Nico Mommers en woeët preziedent. D’r John hat alzo in 2022 e doebel joebielejoem. Neëver zie 4×11 joebielejoem als mitjlied van d’r Road van Elf woar heë óch 3×11 joar preziedent van d’r Ouwe Voesbalsjong.

 

André van den Berg 3×11 joar mitjlied van d’r Road van Elf (joebielaar 2022)

D’r André woeët in 1990 mitjlied van d’r Road van Elf. In zieng amtstsiet is d’r André vóftsing joar lank tsezame mit ziene pap d’r Ad en zie broor d’r Chris in d’r Road van Elf jeweë. D’r André is doabij inne van de winnieje mitjlieder van d’r Road van Elf, deë jinne prins is jeweë van d’r Ouwe Voesbalsjong.

 

Bert Hubben 1×11 joar mitjlied van d’r Road van Elf (joebielaar 2022)

D’r Bert woeët in 2013 als Bert II oes-jeróffe als 54e prins van d’r Ouwe Voesbalsjong. E joar ieëder woar heë al mitjlied woeëde van d’r Road van Elf. Tseer dis joar is d’r Bert als tsaalmeester tsouwsjtendieg vuur de fennegke in ózze vasteloavendsverain.

 

Tom Schröder 1×11 joar mitjlied van d’r Road van Elf (joebielaar 2023)

D’r Tom woeët in 2008 als Tom I oes-jeróffe als 49e prins van d’r Ouwe Voesbalsjong. In 2013 woeët d’r Tom mitjlied van d’r Road van Elf, woa heë noen ’t amt va Saluutmeester bekleit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.