Prins Jasper I nieuwe heerser RKTSV 2024

Prins Jasper I nieuwe heerser RKTSV 2024 Verder lezen Prins Jasper I nieuwe heerser RKTSV 2024

Bestellen kaarten zietsóng 2024

Wil je weten wie de opvolger wordt van Prins Nigel I?Of wil je gewoon een mega gezellige en spectaculaire carnavalsavond Verder lezen Bestellen kaarten zietsóng 2024

Nieuwe poloshirts voor d’r Ouwe Voesbalsjong

Carnavalsvereniging “d’r Ouwe Voesbalsjong” is door een viertal sponsors in het nieuw gestoken met mooie nieuwe poloshirts. Hierin kunnen de Verder lezen Nieuwe poloshirts voor d’r Ouwe Voesbalsjong

Programma zietsòng 2024 bekend!

Beste fans & faninnen van D’r Ouwe Voesbalsjong, D’r projram sjteet, jonge jonge wat e fes! Live óp de buun: Verder lezen Programma zietsòng 2024 bekend!

Prins Nigel I nieuwe heerser RKTSV 2023

Tijdens een geweldige proclamatie met het thema “Wie van de Drie” is Nigel Otten uitgeroepen tot nieuwe prins 2023 van Verder lezen Prins Nigel I nieuwe heerser RKTSV 2023

Dankwoad Prins Leon I

’t Woar ing hektiesje tsiet um pas noa drei joar tse darve aaftreëne. Doabij woar iech d’r dreide prins van d’r Verder lezen Dankwoad Prins Leon I

Joebielare 2022 en 2023

Vuur jrateleere os joebielare:   John Hollanders 4×11 joar mitjlied van d’r Road van Elf (joebielaar 2022) D’r John woeët Verder lezen Joebielare 2022 en 2023

Woad van ozze preziedent

Vasteloavend? Vier darve jeluklieg werm! Nog ing kling wèch en da kanne vier, noa ing jetswónge COVID-19 paus va tswai Verder lezen Woad van ozze preziedent

Programma zietsóng 2023 en kaartverkoop

Na lang beraad en zware onderhandelingen door onze artiestencommissie is het eindelijk zo ver. Met gepaste trots presenteren wij jullie Verder lezen Programma zietsóng 2023 en kaartverkoop

Vasteloavendsoavend in de kantien

Het mag weer!!! Op zaterdag 26 februari a.s. organiseert D’r Ouwe Voesbalsjong in samenwerking met R.K.T.S.V. een gekostumeerd bal in Verder lezen Vasteloavendsoavend in de kantien